Skip to content

Nechajte to na nás…

Spoločenská deľba práce funguje už od nepamäti. Dnes platí, že každý človek by sa mal venovať tomu, v čom je dobrý, čomu sa rozumie. Učiteľ nech učí, lekár nech lieči, predavač predáva, kuchár varí, policajt pomáha a chráni. No a my staviame domy. Vy mate svoju prácu, ktorej sa rozumiete, svoju rodinu, ktorú nechcete zanedbávať a svoje záľuby, ktoré neoželiete. Preto to nechajte na nás, my Vám zabezpečíme Vaše nové úsporné bývanie.

Dom Vám postavíme na základe katalógového projektu, alebo projektu na mieru, s ktorým Vám radi pomôžeme. Stavby realizujeme do fázy holodomu alebo domu na kľuč. Staviame murované domy v nízkoenergetickom, pasívnom ale aj aktívnom štandarde. V domoch sa snažíme inštalovať zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ako napr. tepelné čerpadlo, fotovoltaika. Náklady na výstavbu sú nepatrne vyššie ako pri bežnom dome, avšak náklady na bývanie sú výrazne nižšie. Ponúkame energeticky efektívne riešenia.

Nízkoenergetický dom (alebo ultranízkoenergetický)

Výstavba holodomov a domov na kľúč

Základom návrhu nízkoenergetického domu je vyváženosť všetkých faktorov ovplyvňujúcich energetickú bilanciu budovy. Nízka spotreba tepla na vykurovanie je dosiahnutá vďaka vhodnému koncepčnému stavebnému riešeniu a aplikáciou vhodných konštrukčných detailov. Nízkoenergetický dom (podľa novej teplo-technickej normy ultranízkoenergetický) by mal spĺňať určité kritériá. Merná spotreba tepla na vykurovanie je v takom dome od 20,4 do 40,7 kWh/m2 za rok (bežné domy dosahovali hodnoty 100 kWh/m2 za rok a viac, dnes už taká výstavba domov nie je dovolená). Svoju úlohu zohráva správne umiestnenie stavby na pozemku, orientácia na svetové strany a vhodná zvolená vnútorná dispozícia miestností. Dom by mal mať kompaktný tvar a dostatočnú hrúbku tepelnej izolácie s elimináciou obvyklých tepelných mostov. Samozrejmosťou sú kvalitné okná. Mala by byť dosiahnutá určitá úroveň vzduchotesnosti. Vetranie zabezpečuje vzduchotechnika s rekuperáciou tepla.

Pasívny dom (alebo podľa novej normy dom s takmer nulovou potrebou energie)

Výstavba holodomov a domov na kľúč

Pasívny dom spĺňa prísnejšie kritéria ako nízkoenergetický. Má však hrubšiu tepelnú izoláciu a dokonalé vylúčené tepelné mosty. Prísnejšia je aj požiadavka na kompaktný tvar domu. Merná spotreba tepla na vykurovanie je od 0 do 20,4 kWh/m2 za rok. Dôležitú úlohu zohrávajú vnútorné tepelné zisky. Konštrukcia domu má vyššiu úroveň neprievzdušnosti. Konštrukčné detaily sú náročnejšie.

Aktívny dom

Výstavba holodomov a domov na kľúč

Aktívny dom vyprodukuje viac energie ako sám spotrebuje. Investične je náročnejší, ale poskytuje vyššiu mieru energetickej sebestačnosti. Je to dom postavený v pasívnom energetickom štandarde vybavený technológiami na výrobu zelenej energie ako fotovoltika, veterná turbína alebo tepelné čerpadlo. Týmto dáva majiteľovi čiastočnú autonómnosť od zvyšujúcich sa cien energií. Je to skrátka dom budúcnosti.

Call Now Button