Skip to content

Výstavba hrubých stavieb

Hrubá stavba môže mať viacero podôb, vôbec to nie je normou vymedzená definícia a hranice medzi hrubou stavbou a následnými prácami neurčuje ani projektová dokumentácia. Pri murovaných domoch do hrubej stavby patria základy a to, čo je pod základovou doskou alebo podkladovým betónom (ležaté rozvody). Jej súčasťou sú vždy obvodové a vnútorné nosné steny, stropy, nenosné priečky, strešná konštrukcia. Pri šikmých strechách aj vrátane skladby strešného plášťa na rovinou krokiev, teda poistnej hydroizolácie. Pri plochej streche tu patrí tepelná izolácia ako prvok skladby strechy. Obvykle aj murovaný vnútorný komín a železobetónové schodisko. Všeobecne sa dá povedať, že hrubá stavba je postavenie surového domu bez estetických úprav. Do rozšírenej verzie hrubej stavby patrí ešte inštalácia okien vrátane parapetov a inštalácia vchodových dverí.

Niektorí investori v snahe minimalizovať náklady na stavbu domu sa odhodlajú postaviť hrubú stavbu sami. Treba si ale uvedomiť, že pri realizácii hrubej stavby priemerného murovaného rodinného domu (150 m2) sa zabuduje približne 300 t stavebného materiálu (betón, kamenivo, oceľ, tehly, drevo, krytina). Často sa stáva, že investor je po ukončení hrubej stavby fyzický aj psychický vyčerpaný a zo stavby domu sa stane „nočná mora“. Naša firma ponúka investorom rozumný kompromis. Zrealizujeme hrubú stavbu na kľuč a dokončovacie práce ponecháme na investora.

Vďaka tomuto riešeniu môžete ťažiť z predností jednak výstavby na kľúč, jednak svojpomoci, ušetriť čas aj peniaze a vyhnúť sa prípadným komplikáciám, ktoré by mohlo spôsobiť neodborné vyhotovenie hrubej stavby. Výhodou je firemná záruka kvality hrubej stavby (na všetky súčasti hrubej stavby sa vzťahuje zákonom stanovená záručná lehota. Ak máte záujem o realizáciu hrubej stavby neváhajte nás kontaktovať.

Call Now Button