+421-(0)917-639-304
lukas.onofrej@gmail.com
Slánska 29, 082 52 Dulova Ves - Vlčie Doly