Skip to content

Liate anhydritové podlahy

Anhydritová zmes pre liate podlahy predstavuje novú generáciu podlahových hmôt pre vnútorné použitie v novostavbách aj rekonštrukciách bytových a kancelárskych objektov. Anhydritový poter predstavuje technologicky vyzretý hospodárny systém. Je to moderný nástupca klasických cementových poterov v interiéri. Vďaka svojim samonivelačným vlastnostiam a vysokej hustote má ideálne využitie pri realizácii podláh s podlahovým vykurovaním, kde dochádza k dokonalému a homogénnemu zaliatiu teplovodných rozvodov a takmer dokonalej rovinatosti, taktiež oproti betónu znižuje odpor prestupu tepla a teplo odvádza do vykurovaného priestoru neporovnateľne rýchlejšie. Poter nie je vhodný pre exteriér a priestory s trvalou vlhkosťou. Je možné ho použiť aj v kúpeľniach po dodržaní uvedených technických podmienok.

Anhydrit (síran vápenatý) je buď prírodný, ktorý sa na výrobu liatych podláh prakticky nepoužíva, alebo anhydrit umelý. Umelý anhydrit sa ešte rozdeľuje na syntetický a termický. Anhydritové liate podlahy sa vyrábajú jednak zo syntetického anhydritu, tak z termického anhydritu. Anhydrit tvorí s vodou, pieskom a prísadami vysoko tekutú hmotu, ktorá po položení tvrdne tak rýchlo, že je pochôdzna po 24 – 48 hodinách a zaťažiteľná po 4 – 5 dňoch. Anhydritový poter je po vytvrdnutí hladký a bez trhlín od zmrštenia, nedeformuje sa do miskovitého tvaru. Anhydritový poter spája vynikajúce stavebno-fyzikálne parametre (pevnosť v tlaku podľa požiadavky min. 20 alebo 30 MPa, pevnosť v ťahu za ohybu min. 5 MPa) s optimálnymi vlastnosťami pre pokladanie.

Výhody anhydritových poterov:

 • Výborná rovinatosť – odpadá použitie vyrovnávacích stierok.
 • Rýchlosť a čisté prevedenie podlahy – až 1.000 m2 / deň.
 • Dobrá tepelná vodivosť – vhodný materiál pre podlahové kúrenie a dokonalé obalenie vykurovacích rúrok poterom.
 • Rýchlosť zrenia – podlaha je pochôdzna už po 48 hodinách.
 • Monolitické spojenie – vďaka minimálnemu zmršteniu vplyvom vyzrievania podlahy odpadá použitie dilatačných škár aj na veľkých plochách.
 • Redukcia hrúbky oproti betonovým poterom a tým zníženie záťaže stropných konštrukcií.
 • Vysoká pevnosť – v tlaku a ťahu za ohybu.

Anhydritový poter sa musí aplikovať za týchto podmienok:

 • Minimálna teplota priestoru pri pokládke 5 °C.
 • Maximálna teplota priestoru pri pokládke 30 °C.
 • Prvých 48 hodín po pokládke zabrániť prievanu a priamemu slnečnému žiareniu.
 • Po 48 hodinách od pokládky anhydritovej podlahy začať intenzívne vetranie.

Minimálna hrúbka poteru:

 • Pevný podklad min. 35 mm.
 • Pružný podklad min. 45 mm (napr. polystyrén).
 • Pri podlahovom vykurovaní min. 35 mm nad vykurovacou rúrkou.

Aplikácia anhydritového poteru je veľmi rýchla, denný záber cca 1.000 – 1.500 m2 (v nečlenitých a súvislých plochách). Pomocou čerpadla sa tlačí materiál gumovými hadicami na požadované miesto (až do vzdialenosti 200 metrov alebo do výšky 80 metrov), kde sa zmes rozlieva na pripravenú podkladovú vrstvu do požadovanej nivelety. Výrazne sa skracuje aj technologická prestávka doby tuhnutia (už po 48 hodinách je povrch plne pochôdzný a po 5 dňoch kompletne vytvrdený; uvádza sa cca 1 cm anhydritu = 1 deň, na rozdiel od cementového poteru je doba do kompletného vytvrdnutia štandardne udávaná po 28 dňoch).

Pred liatím poteru sa musia ukončiť všetky ostatné práce ako obloženie stien, omietkárske práce, montáž technických inštalácií. Podklad, na ktorý chceme poter liať, musí byť vyschnutý, dostatočne únosný, nesmie mať ostré výškové rozdiely, má byť zbavený prachu a nečistôt. Ak máme podlahové kúrenie, jeho potrubie musí byť dostatočne upevnené.

Call Now Button