Energetické označovanie domov

Vykurovanie domu predstavuje z pohľadu prevádzkových nákladov významnú položku. Domy sa do jednotlivých energetických tried rozdeľujú podľa mernej spotreby tepla na vykurovanie. Do roku 2012 nebolo na Slovensku uzákonené žiadne označovanie a laická aj odborná verejnosť používala terminológiu prevzatú z nemecky hovoriacich krajín. Od roku 2013 plati STN 07 540-2, ktorá jednotilivé energetické triedy presne definuje. Porovnanie pôvodného a súčasného označenia energetickej náročnosti rodinných domov:
Domy v jednotlivých energetických triedach majú rôzne náklady na energie. Platí, že čím lepšia energetická trieda domu, tým nižšie náklady na vykurovanie. Bežná spotreba energie pre domácnosť a spotreba energie na prípravu TÚV sa v jednotlivých triedach veľmi nelíši. Pri lepších energetických triedach pribúdajú náklady na riadené vetranie.